Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen
12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen

12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
19
Years
26
Countries
28,000+
Clients
400,000
Reports

DATATRACKS


Voor Verzekerings- en Herverzekerings Ondernemingen

Solvabiliteit II-Raamwerk

Solvency II is een op risico gebaseerd kapitaalregeling die op drie pijlers is gebaseerd:-

 • Pijler 1 – omvat de berekening van verplichtingen en risicogebaseerd kapitaal
 • Pijler 2 – omvat een toezichthoudend beoordelingsproces voor de meting van risico’s, waartegenover kapitaal moet worden aangehouden
 • Pijler 3 – richt zich op informatieverschaffing, rapportage en transparantievereisten van de risico- en kapitaalvereisten

Doordat een eenvoudig regelgevingskader voor de verzekeringsmarkt ontbrak, een op economische risico’s gebaseerde aanpak ontbrak en de tenuitvoerlegging in de EU uiteenliep, moest het bestaande regelgevingsstelsel worden herzien.

De Noodzaak van Solvabiliteit II Pijler 3

Het Vorige Solvabiliteit II-kader vertoonde verscheidene tekortkomingen en leemten, die resulteerden in een aantal ernstige uitdagingen voor het toezicht op de verzekeringssector. Overweegt dit heeft de EAVB (Europese Verzekerings- en Beroeps Pensioen Autoriteit), de toezichthoudende autoriteit en financiële regelgevende instelling van de EU, ingevoerd de nieuwe solvabiliteitsvereisten met een streng regelgevend raamwerk, om ervoor te zorgen dat verzekeraars voldoende kapitaal hebben om ongunstige gebeurtenissen te weerstaan, zowel in termen van verzekeringsrisico's (zoals onder de vorige regeling), en nu ook in termen van economische, markt- en operationele risico's.

Solvabiliteit II Pijler 3 Mandaat

Sinds januari 2016 moeten verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen in de hele Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op grond van het Solvency II-mandaat gedetailleerde financiële informatieverslagen in XBRL-formaat (Extensible Business Reporting Language) bij hun nationale toezichthouders indienen, overeenkomstig de door de EIOPA vastgestelde voorschriften.

Wanneer kan Solvabiliteit II Pijler 3 Verslagen worden Ingediend?

De verslagen moeten worden ingediend op kwartaal- en op jaarbasis. De indieningstermijn voor driemaandelijkse verslagen is gewoonlijk ongeveer 40 dagen na het einde van de verslagperiode. Voor jaarlijkse indieningen, is dat 90 dagen vanaf het einde van de verslagperiode.

Uitdagingen Geconfronteerd in Solvabiliteit II-Rapportage

icon_1
Gebrek aan Paraatheid
Het gebrek aan regelgevingsbereidheid bij verzekeraars heeft het voor verzekeringsmaatschappijen uiterst moeilijk gemaakt om een afgerond inzicht te verwerven in het Solvency II-kader. Ondernemingen moeten zich concentreren op de technische instructies voor de berekening van de data, consistentie van de gerapporteerde data, en beoordeling van de opgestelde rapporten voordat de indiening plaatsvindt.
Integrating Integral Systems
Data Granulariteit
Voorbereiden en verzamelen van data, tot in de kleinste details, is een uitdaging geweest voor verzekeringsmaatschappijen, aangezien de hoeveelheid en granulariteit van de jaarlijks door de EIOPA te rapporteren Solvabiliteit II-informatie van essentieel belang is. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de uiteindelijke gegevens die in elk van de rapporteerbare sjablonen worden ingevuld, geldig zijn. Data moeten correct in XBRL-formaat worden weergegeven, volgens de regels die door de respectieve nationale regelgevers zijn vastgesteld.
icon_4
Budeget Beperkingen
Voldoen aan alle vereisten van het Solvency II-raamwerk en regelmatige taxonomie-updates vergen aanzienlijke investeringen in IT- en personele middelen, wat al snel een forse investering kan worden.
icon_8
Krijgen van Informatie uit Meerdere Bronnen
Een belangrijke uitdaging voor verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen is dat de brongegevens die nodig zijn voor het genereren van verschillende sjablonen in regelgevingsrapporten verspreid zijn over veel verschillende systemen, bedrijfsonderdelen en zelfs regionale locaties. Het eindverslag dat bij de toezichthouder moet worden ingediend, moet in XBRL-formaat zijn (een machineleesbaar formaat). Verzekeringsmaatschappijen moeten ervoor zorgen dat hun gegevens correct in XBRL-formaat worden weergegeven.

Hoe kiest u de Juiste Solvabiliteit II Pijler 3 Oplossing?

Sinds de invoering van Pijler 3, worden verzekeraarsgetuige zijn van enorme organisatorische en procesimplicaties met betrekking tot de productie, het verzamelen en het beheer van financiële data. Daarom is het noodzakelijk om de juiste Solvabiliteit II Pijler 3 oplossing te vinden. Het probleem hier, is dat de meeste dienstverleners gebruik maken van oplossingen voor Pijler 1, Pijler 2 en Pijler 3 rapportage, wat leidt tot een lukraak rapportageproces. Dit is de reden waarom bedrijven een aparte applicatie/systeem voor Pijler 3 rapportage zouden moeten overwegen. Overwegingen bij het zoeken naar een robuuste Solvency II Pijler 3 oplossing:-

 • Cloud-gebaseerde oplossing met data op beveiligde servers
 • Geautomatiseerde en flexibele data-invoer en eenvoudig uploadproces
 • Flexibiliteit om verbinding te maken met externe gegevensbronnen voor een probleemloos rapportageproces
 • Collaboratieve workflow die meerdere gebruikers verbindt (opsteller, beoordelaar, enz.)
 • Uitgebreid validatieproces
 • Vergelijkbaarheid van verslagversies met regelmatige tussenpozen
 • Wendbaarheid om zich aan te passen aan de laatste wijzigingen in de regelgeving door de EIOPA
 • Gebruikersvriendelijke interface en ervaring met snelle TAT
 • oge kwaliteit XBRL-rapportage volgens de eisen van de regelgever

DataTracks - Voordelen die verder dan Nalevin

Gezien de gecompliceerde aard van de wettelijke vereisten van het Solvency II-raamwerk, een flexibele en op maat gemaakte oplossing is wat u nodig hebt. Dat is de belangrijkste focus van DataTracks.

Foutloze Rapporten

Door gebruik te maken van robuuste validatiemechanismen, audittrail en strenge kwaliteitscontroles, de solvabiliteitsoplossing aangeboden door DataTracks genereert foutloze rapporten. Bovendien, omdat de Solvency II Pillar 3-rapporten elk kwartaal moeten worden ingediend, daarnaast zorgen de kwaliteit en de foutloosheid, ook DataTracks ervoor dat de strikte tijdlijnen worden nageleefd.

End-to-end Standaard Solvency II-Oplossing

Voor regelgevende en statistische rapportage, DataTracks biedt een foutloze end-to-end oplossing met flexibiliteit in termen van data-invoer en samenwerking tussen gebruikers.

Wendbaarheid en Kwaliteit

Onze oplossing wordt regelmatig bijgewerkt volgens de releases van de regelgevende instantie. De zeer ervaren XBRL-Experts van DataTracks zorgen ervoor dat klanten voldoen aan de regelgeving.

Data Veiligheid

De DataTracks Solvency II-oplossing heeft een granulair auditspoor en op rollen gebaseerde toegangsprivileges voor gebruikers, wat betekent dat uw data worden gehost op een veilige EU-cloud.

Flexibel Prijsmodel

Het prijsmodel van de DataTracks Solvency II-oplossing past in vrijwel elk budget.

Vraag een offerte aan

Klant Spreek:

Plan een demo

Plan een demo  Stornieren