Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen
12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen

12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
19
Years
26
Countries
28,000+
Clients
400,000
Reports

DATATRACKSBegrijpen het AIFMD Mandaat

Te verhogen onderzoek op AIFMs , is de toezichthoudende autoriteit, ESMA, met een nieuw compliance model en kader voor beleggingsfondsbeheerders gekomen. De Richtlijn Beheerders van Alternatieve Beleggingsfondsen (AIFMD) van de ESMA (Europese Effecten en Markten Autoriteit) is een regelgevingskader dat tot doel heeft het toezicht op beheerders van alternatieve beleggingsfondsen ( AIFMs) te versterken. De essentiële eisen van deze richtlijn omvatten de autorisatie van de fondsbeheerder en de controle op de delegatie van taken, zoals het scheiden van portefeuilles en risicobeheer.

Wanneer zal AIFMD Verslagen worden gedeponeerd?

AIFMD verslagen moeten worden gedeponeerd elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk over de waarde van Activa onder Beheer

AIFMD Oplossingen

AIFMD oplossingen verlichten de nalevingslast van AIFMs en zorgen ervoor dat aan alle aspecten van de AIFMD rapportageregeling wordt voldaan. Door gebruik te maken van effectieve regelgevingsexpertise van professionals die goed thuis zijn in de ESMA-richtlijn, streven AIFMD-oplossingen ernaar om de meest geschikte fondsstructuur op te bouwen.

Het kiezen van de Juiste AIFMD Oplossing

Zelfs de meest ervaren fondsbeheerders vinden de AIFMD rapportageregeling omslachtig en uitdagend. Het vereist gegevensverzameling uit meerdere bronnen en complexe berekeningen, waarbij rekening moet worden gehouden met de gegevenselementen, enz. Dit vraagt voor een robuuste oplossing dat behandelt deze uitdagingen.


Overwegingen voor een Robuuste AIFMD Oplossing


  • Meervoudige bron integratie
  • Uitvoer volgens de relevante schema voor rapportage aan meerdere jurisdicties
  • Nul onderhoud gedoe
  • Uitgebreid validatie met een mogelijkheid om terug te gaan naar het sjabloon
  • Automatische update van nieuwe ESMA vereisten
  • Prompt klantenservice

Uitdagingen geconfronteerd door Fondsbeheerders of Fondsadministrateurs bij AIFMD Rapportering

Identifying the Reportable Accounts

Gegevensverzameling van Meerdere Bronnen

Verzamelen en integreren gegevens van verschillende entiteiten, waaronder centrale administrateurs, portefeuillebeheerders en beheermaatschappijen, is omslachtig, gezien de enorme hoeveelheden gegevens die moeten worden bijeengebracht.

Compliance with NCA is Tedious

Naleving van NCA is Lastig

De AIFMs zijn ook vereist te voldoen aan de vereiste rapportageformats van de respectieve NCAs (Nationale Bevoegde Autoriteiten), waaraan zij verslag moeten uitbrengen, naleving met van meer dan 300 punten die door de toezichthoudende autoriteit, de ESMA- dat een extra werklast betekent op alternatieve fondsbeheerders en fondsinstellingen.

Review and Validation of Complicated Calculations

Herziening en Validatie van Ingewikkelde Berekeningen

AIFMs zijn verplicht de reglementaire berekeningen volgens de ESMA en de NCA-classificaties te toetsen en te valideren - een moeilijke taak gezien de complexe aard van de berekeningen.

Hoe DataTracks kan helpen?


Kwaliteit en Nauwkeurigheid op zijn best

Van workflow, tot validatie, tot controlefunctionaliteiten, DataTracks beheert de door de richtlijn vereiste generatie en berekening, in overeenstemming met nieuwe vereisten, in het vereiste formaat en OP TIJD.

Blijf werken met veranderende ESMA en NCA Vereisten

De flexibel en aanpasbare oplossing geboden door DataTracks zorgt ervoor dat de software snel reageert op de wijzigingen in de regelgeving, zodat u altijd voldoet aan de eisen en dat u de deadlines voor indiening van zowel de ESMA als de NCA haalt.

Ontworpen Volgens Uw Behoeften

De AIFMD oplossingen van DataTracks zijn ontworpen volgens het aantal fondsen en de frequentie van rapportering van elke AIFM, wat helpt om de uitdagingen van AIFMD rapportering aan te gaan.

Leggen de Rapportage Fundament

Door de implementatie nauwkeurige AIFMD rapportagestructuren, legt DataTracks een solide fundament voor de naleving van AIFMs met de rapportage aanbevelingen van deze richtlijn. Niet alleen dat, maar de ingebouwde validatie-engine die door DataTracks maakt ook AIFM's te bereiken consistentie data.

Vraag een offerte aan

Customers speak

Plan een demo

Plan een demo    Stornieren