Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen
12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen

12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
19
Years
26
Countries
28,000+
Clients
400,000
Reports

DATATRACKS

ESEF Rapportage Raamwerk

Volgens het de ESEF mandaat afgegeven door de regelgevende autoriteit van de EU, de ESMA ( Europese Effecten en Markten Autoriteit), alle vermelde ondernemingen in de EU zijn verplicht om hun jaarlijkse financiële verslagen op te stellen in het nieuwe Europees Enkel Elektronisch Formaat (ESEF). Volgens dit nieuwe mandaat, moeten alle financiële verslagen worden opgesteld in XHTML formaat. Bovendien, als een verslag de geconsolideerde financiële staat bevat, de XHTML documenten moet ook omvatten iXBRL elementen bevatten, volgens de ESEF taxonomie.

De Noodzaak van ESEF Verslaglegging

Tot nu, toe moesten de in aanmerking komende entiteiten hun jaarlijkse financiële verslagen in PDF-formaat indienen. Het huidige rapportageformaat vertoont echter verscheidene zwakheden, de kwaliteit van de ingediende gegevens was dan ook ondermaats. De primaire reden voor de invoering van het ESEF verslaggevingsraamwerk is de transparantie op de gereglementeerde markten van de EU en de EER (Europese Economische Ruimte) te verhogen door beleggers, overheden, uitgevende instellingen en andere gebruikers van financiële overzichten in staat te stellen dergelijke informatie nauwgezet te analyseren.

Wanneer kan de ESEF Verslagen worden ingeleverd?

Aanvankelijk, de ESMA verplichtte alle publiek verhandelde effectenuitgevende instellingen in de EU en de EER (Europese Economische Ruimte)-gereguleerde markten om jaarlijkse financiële verslagen op te stellen in European Single Electronic Format (ESEF) voor het financiële jaar, met ingang van 1 januari 2020. Later de Europese Commissie voorzag de optie om lidstaten met de mogelijkheid om het mandaat verder uit te stellen, tot het financiële jaar begint op of na Jan 2021, met vrijwillige indiening tot het verdere mandaat. Dit is voor u het juiste moment om proactief te worden en u voor te bereiden op uw ESEF-verslaglegging, zodat u eventuele knelpuntsituaties kunt vermijden.

Onze Oplossingen

DataTracks Uitbestede Beheerde Dienst

DataTracks biedt end-to-end ESEF rapporteringsdiensten om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van indiening. Met een pool van deskundigen aan boord, DataTracks bogen op foutloze archivering en strikte naleving van de kwaliteit.

Wat er meer is, DataTracks heeft al 100+ klanten voor ESEF-rapportage verworven tijdens de vrijwillige fase. Onnodig te zeggen, onze experts hebben hands-on ervaring met ESEF-rapportage en naleving van de ESMA vereisten.

DataTracks Zelfbeheerde Software

DataTracks Rainbow™ is een zelfbeheerde softwareoplossing, aangeboden door DataTracks, die invoer in verschillende formaten, waaronder Word, HTML en hoogstijl PDF, en converteert ze naar XHTML formaat of iXBRL formaat, waarbij alle stijlelementen intact blijven.

Voordelen

 • Een pool van opgeleide iXBRLexperts tot uw dienst
 • Foutloos diensten
 • Snelle TAT, op basis van de eisen van uw bedrijf
 • Laatste minuut filers? We hebben je gedekt!
 • Heb 100+ bestanden die je moet converteren? Geen zorgen, grote volumes zijn geen probleem voor ons

 

Voordelen

 • iXBRL rapporten op de klik van slechts een paar knoppen
 • De prevalidatie gateway van de DataTracks Rainbow, gecertificeerd door XBRL Internationaal, zorgt ervoor dat elk geproduceerd document foutloos is en voldoet aan de laatste ESMA rapportagevereisten.
 • De software accepteert rich ontwerp PDF en produceert iXBRL of xHTML bestanden, waarbij dezelfde ontwerp indeling behouden blijft.
 • Zorgt ervoor gemoedsrust bij de reglementaire rapportage

 

Online Recensenten Gids samen met DataTracks Rainbow

DataTracks biedt ook een robuuste Online Reviewers Guide, samen met onze DataTracks Rainbow-softwareoplossing, waarmee uitgevers kunnen samenwerken en iXBRL kunnen bekijken, validatie kunnen uitvoeren, tagging-beslissingen kunnen beoordelen en zelfs opmerkingen kunnen maken of wijzigingen in het document kunnen voorstellen. Wat meer is, door de goedkeuring van XBRL tags en het voeren van discussies over ieder enkel gerapporteerd feit mogelijk te maken, vergemakkelijkt de ORG een krachtige samenwerking tussen interne en externe gebruikers en auditors. In feite, als de rapportage in twee verschillende talen wordt gedaan, vergemakkelijkt de Online Beoordelaars Gids van DataTracks het gemakkelijk vergelijken van dergelijke documenten.

Kenmerken van de ORG (Online Beoordelaars Gids)

 • Preview van iXBRL document online in een 3-vensters weergave
 • Creëer meerdere versies van het indieningsdocument
 • Opmerkingen uitwisselen tegen gelabelde feiten op het document
 • Vergelijking met vorige versies
 • Validatie met behulp van arelle en vertoning van het eindresultaat

 

Gebruik van de DataTracks Online Beoordelaars Gids voor een krachtige samenwerkingservaring en nauwkeurige vergelijking tussen verschillende XBRL versies.

Uitdagingen in ESEF Verslaglegging

Final Review Process or Validation

Eindevaluatieproces/Validatie

De ESMA heeft uitgevoerd verschillende kwaliteitscontroles en valideringsprocessen ingevoerd te strijken alle fouten vóór de indiening van de financiële verslagen. Werken en herwerken aan elke enkele fout kan een omslachtig en tijdrovend proces zijn.

Complex Mapping and Tag Selection

Complexe Mapping en Tag Selectie

Het proces van het voorbereiden van iXBRL gebaseerde financiële verslagen is tijdrovend en bestaat uit verschillende taken van mapping en tagging

Handling of negative values

Hanteren van negatieve waarden

Strenge regels met betrekking tot gecumuleerde afschrijvingen, amortisatie en waardeverminderingen zijn van toepassing. Een fout treedt op telkens wanneer een negatieve waarde wordt verkregen, waar een positieve waarde werd verwacht. Het hanteren van deze negatieve waarden kan een echte hoofd-krabber zijn als u niet vertrouwd bent met de ESEF-taxonomie.

Hoe DataTracks kan helpen?

Vereenvoudig uw Nalevingsproces

Door gebruik te maken van de betrouwbare en vertrouwde ESEF rapportageoplossing en diensten van DataTracks, in aanmerking komende entiteiten hun rapportageproces aanzienlijk vereenvoudigen.

Zorg voor Nauwkeurigheid van Rapporten

Door gebruik te maken van de expertise van getrainde iXBRL professionals, DataTracks heeft een naam opgebouwd binnen het ESEF rapportage raamwerk en iXBRL taxonomie. Dus, wees gerust, alle financiële jaarverslagen zullen accuraat en zeer gezaghebbend zijn.

Veilige en efficiënte opslag van data

Alle de data wordt veilig opgeslagen in een cloud-gebaseerd datacenter in Frankfurt, Duitsland. Bij DataTracks, zijn wij ISO gecertificeerd voor de Data Veiligheid maatregelen die wij nemen. Bovendien, DataTracks heeft een toegewijd privaceteam dat continu de prestaties en veranderingen in de regelgeving in de gaten houdt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over gegevensfraude of diefstal.

Blijf Voldoen met de nieuwste ESMA Vereisten

Het bijhouden van de veranderende eisen van de ESMA kan een uitdaging zijn. Echter, de experts van DataTracks zijn altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen, om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan alle ESM vereisten.


DataTracks Rainbow DMS With ease

esef

Een offerte aanvragen

Functies Dat Set Ons uit elkaar

Quick XBRL

Snelle, eenvoudige naleving

Met onze bolt-on-aanpak van het lezen van het rijke PDF ontwerp, waarbij de XBRL-tags bovenop worden geplaatst en het genereren van de XHTML met behoud van hetzelfde rijke ontwerp, hoeven filers geen significante wijzigingen aan te brengen in hun huidige processen.

Easy XBRL

Gemakkelijke XBRL-tagging

Creëer en beheer XBRL met meerdere taggingopties voor tabel en verhalende inhoud, met taxonomie vermelde in alle de EU-talen. Roll forward en hergebruik XBRL tags van eerdere filings voor consistentie. Onze software, die door XBRL International is gecertificeerd, garandeert een foutloze output voor live indiening bij ESMA.

iXBRL software collaboration

Samenwerking en co-auteurschap

Bereid nalevingsrapporten voor in onze cloudgebaseerde software met meerdere mensen op diffe verschillende locaties die tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, door gegevens rechtstreeks te uploaden, handmatig in te voeren of te kopiëren-plakken. Markeer en voeg opmerkingen toe aan het document waar discussie nodig is. Volg alle wijzigingen in het document en accepteer/weiger wijzigingen.

DataTracks data Consistency

Data consistentie

U kunt onze Autolink-functie gebruiken om de gegevens uit uw ERP-systemen en verschillende andere gegevensbronnen, waaronder online spreadsheets, te verbinden en te importeren om een uitgebreide gegevensintegriteit te garanderen. Met onze functie voor het klonen van gegevens kunt u dezelfde gegevensitems op meerdere locaties in het document koppelen, zodat wijzigingen die op één locatie worden aangebracht, op alle locaties worden weergegeven.

iXBRL services last minute changes

Gemakkelijke laatste minuut veranderingen

Laatste-minuut wijzigingen kunnen worden behandeld; wijzigingen gemaakt in de inhoud worden automatisch bijgewerkt in alle uitvoerbestanden.

iXBRL Data regulation

Reguleren datatoegang

Gebruikersgroep en autorisatieniveaus regelen de rechten van een gebruiker op verschillende activiteiten binnen de toepassing. Splits het document op in zo veel secties als u wilt en beheer de gebruikerstoegang tot elke sectie.

iXBRL formats

Meerdere uitvoer formaten

Uitvoer exporteren in meerdere formaten, zoals HTML, XHTML, PDF, Word en Excel. Aanvullende specifieke vereisten van elke EU lidstaat worden ook behandeld.

XBRL software

Gecertificeerde XBRL creatiesoftware

Onze software is gecertificeerd door de XBRL Internationale Organisatie, wat een foutloze XBRL/iXBRL output verzekert. Bovendien, XBR data is ook gevalideerd tegen de regels uiteengezet door de Data Kwaliteit Comite (DQC) van XBRL US, wat nuttig zal zijn voor bedrijven met dubbele filing verantwoordelijkheid (ESMA en US SEC).

Plan een demo

Klant Spreek:

Plan een demo

Plan een demo  Stornieren