Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen
12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
Specialisten in XBRL en Reglementaire Rapportage Oplossingen
Voor Beleggingsondernemingen, Fondsbeheerders, Fondsadministrateurs, Financiële Instellingen, Verzekeringsmaatschappijen en Beursgenoteerde ondernemingen

12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
19
Years
26
Countries
28,000+
Clients
400,000
Reports

DATATRACKS

MiFID II Mandaat

In 2018, de Europese Effecten en Markten Autoriteit (ESMA), die de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is, lanceerde de hervorming van MiFID II, met een breder toepassingsgebied in termen van transparantie, instrumenten en dekking, voor beleggings- en handelsondernemingen. Het hoofddoel van de invoering van dit transactie rapportagesysteem was de bescherming van de beleggers en de versterking van zowel de regelgevings- als de nalevingssector.

Nog vóór de invoering van MiFID II, was de MiFID-verordening al van kracht in de Europese Unie vanaf november 2007. De MiFID-verordening wordt beschouwd als een hoeksteen van de EU-regelgeving.

In oktober 2011, heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een wetgevingsvoorstel voor de herziening van de MiFID. Na meer dan twee jaar debat werd de Richtlijn betreffende markten voor Financiële Instrumenten Richtlijn 2004/39/EG ingetrokken en werd de verordening betreffende markten voor financiële instrumenten door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement vastgesteld en op 12 juni 2014 in het officiële EU-tijdschrift bekendgemaakt.

MiFID II Transactierapportage

De nieuwe MiFID II en MiFIR zorgen voor eerlijkere, veiligere en meer efficiënte markten en vergemakkelijken een grotere transparantie voor alle in aanmerking komende ondernemingen. Het mandaat omvat nieuwe rapportagevereisten en tests die de hoeveelheid beschikbare informatie zullen vergroten en het gebruik van dark pools en OTC-handel zullen verminderen.

Onder de MiFID II, in Aanmerking komende ondernemingen zijn verplicht om te rapporteren over bijna alle instrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten, Multilaterale Handelsfaciliteiten (MTF’s), Georganiseerde Handelsfaciliteiten (OTF) en financiële instrumenten, waardoor de behoefte ontstaat aan een specifieke MiFID-rapportageoplossing voor een kwalitatieve, foutloze rapportage van deze transacties.

Wanneer MiFID II-Verslagen indienen?

De indiening van MiFID II-verslagen gebeurt op T+1-basis, wat betekent dat verslagen vóór het einde van de dag volgend de transactiedag moeten worden toegezonden.

Uitdagingen in MiFID II-Rapportage

Compliance reporting

Dagelijkse Rapportage

MiFID II schrijft voor dat financiële ondernemingen informatie over alle in aanmerking komende handelstransacties op gereglementeerde markten binnen één dag na de transactiedag moeten uitwisselen. Het aantal meldingsvelden (65) dat in het verslag moet worden ingevuld, is aanzienlijk uitgebreid. Dit betekent dat elke in aanmerking komende transactie tegen het einde van de volgende dag moet worden verzameld en klaargehouden voor rapportering, wat het voor in aanmerking komende ondernemingen uiterst moeilijk maakt om aan de voorschriften te voldoen, tenzij zij over een prompte oplossing beschikken.

XBRL data

Gegevens Verzameling en Voorbereiding

De oplossing moet een breder scala van handels- en financiële instrumenten bestrijken. Het is een lastige opgave, om aan deze eis te voldoen, aangezien gegevens uit verschillende bronnen moeten worden verzameld en het verslag dagelijks moet worden opgesteld. Ook zijn de foutenverslagen van de regelgever opgesteld in XML-formaat, wat niet gebruiksvriendelijk is; het opstellen van het verslag is moeilijk, aangezien het tijd kost om het te begrijpen en op te lossen.

XBRL server

Validatie Controle

In Aanmerking komende ondernemingen moeten geldige rapporten genereren die voldoen aan verschillende door de ESMA opgesomde validatieregels; als het transactierapport validatiefouten bevat, zal het worden afgewezen. Rapporterende entiteiten moeten ervoor zorgen dat hun melding de Inhoud en Bestandsvalidatie doorstaat om een succesvolle rapportage te garanderen.

Hoe kan DataTracks helpen?

Biedt uw huidige solution provider de flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende regelgeving? DataTracks wel!!

Agile en Aanpasbare Oplossing

De MiFID II-oplossing die DataTracks aanbiedt, is ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende eisen van ESMA; rekening houdend met de frequentie (T+1) van transacties, zorgt zij ervoor dat de applicatie die wordt geselecteerd voor MiFID II-transactierapportage gebruiksvriendelijk is en voldoet aan de laatste wijzigingen in de regelgeving voor kwaliteitsrapportage.

Pre-validatie en Moeiteloze Data Invoer

In de oplossing zijn alle validatieregels van de ESMA opgenomen, met controles in plaats zodat gebruikers prompt foutmeldingen krijgen en een gids voor oplossingen in geval van fouten. Landspecifieke validatie, om te zorgen voor regionale naleving, gekoppeld aan een flexibel systeem voor data-invoer, laat de gebruiker kiezen hoe hij zijn financiële data wil importeren en het volume van de data, aangezien de oplossing kan worden geschaald om grote volumes data te accepteren.

Kwaliteits- en Consistentierapporten

Bedrijven kunnen handmatig de financiële data invoeren of deze importeer het rechtstreeks uit de spreadsheet via de geautomatiseerde mapping-functies, of door interfacing van de oplossing rechtstreeks met de onderliggende financiële systemen. En niet alleen dat! De eenvoudige opties voor herziening, commentaar en moderatie van financiële verslagen die beschikbaar zijn in de toepassing, stellen gebruikers in staat om de consistentie van de archivering en de kwaliteit van het gegenereerde verslag te waarborgen.

Data Veiligheid

Alle klantdata wordt gehost op een Tier 1 beveiligde Cloud. Bovendien, zijn de oplossingen van DataTracks ISO-gecertificeerd. U kunt dus gerust zijn: DataTracks voert regelmatig granulaire audits uit om maximale beveiliging van gegevens te garanderen..

Bedrijven kunnen de financiële data handmatig invoeren en deze via de geautomatiseerde mapping-functies rechtstreeks vanuit de spreadsheet importeren of door een interfacing rechtstreeks met de onderliggende financiële systemen. En dat niet alleen, maar door het eenvoudig beoordelen, becommentariëren en modereren van financiële rapporten kunnen gebruikers de consistentie van de archivering waarborgen.

Vraag een offerte aan

Kenmerken

Flexible XBRL Data Entry

Flexibele Data Invoer

Onze oplossing maakt drie methoden van data-invoer mogelijk; de eerste optie, een eenvoudige handmatige invoer van de data. Ten tweede, geautomatiseerde mapping van data uit bronbestanden in spreadsheets rechtstreeks naar een relevante cel en ten derde door een rechtstreekse interfacing met de onderliggende financiële systemen.
XBRL instance collaboration

Samenwerken tussen gebruikers

Mogelijkheid van beoordeling, commentaar, en het modereren van bestanden gelijktijdig tussen gebruikers. Onze spreadsheet-achtige interface maakt eenvoudige navigatie en controle mogelijk voor een snelle uitvoering.
DataTracks XBRL

Instant rapportgeneratie

Maken van rapporten met een klik op de knop met behulp van onze auto link oplossing. Wijzig rapporten door eenvoudig nieuwe brongegevens te pushen. Bespaar tijd, elke keer weer
XBRL user

Valideer het rapport conform de ESMA-bedrijfsregels

Een ingebouwde validatiemotor zorgt ervoor dat uw rapport aan de laatste validatieregels van de ESMA voldoet. Fouten die worden opgesomd, kunnen online worden bekeken en ook als spreadsheet worden gedownload. Er worden ook mogelijke correcties voorgesteld, waardoor de herzieningstijd wordt verkort.
XBRL report

Audit Trail

Onze oplossing houdt en cel per cel, gebruikersspecifiek audit trail bij bieden de mogelijkheid om elke wijziging die in een bepaalde cel wordt aangebracht te volgen en ook de gebruiker aan te merken die verantwoordelijk is voor de wijziging.
Instant XBRL report

Flexibiliteit bij regelgevingwijzigingen

Naast de uitvaardiging van verordeningen, heeft de markt gezien dat richtsnoeren kunnen worden verbeterd en gewijzigd tijdens en na de tenuitvoerlegging. Zich bewust van dit feit, de DataTracks oplossing is ontworpen om flexibel en aanpasbaar te zijn, reageren op wijzigingen in de regelgeving snel. Voor onze klanten, vertaalt dit zich in een betere efficiëntie en lagere totale eigendomskosten.

Klant Spreek:

Plan een demo

Plan een demo    Stornieren